Montafon als de bergen roepen

Samen wandelen

Op de talloze wandelroutes in het montafon kun je heerlijk wandelen .

GeeksforGeeks

Webcam silbertal

Link to

JavaScript Dates

The getTime() Method

The internal clock in JavaScript starts at midnight January 1, 1970.

getTime() returns the number of milliseconds since January 1, 1970: